Liên hệ & Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin liên hệ

Ho Chi Minh City
Điện thoại: +08 39753834
Fax: +08 39753834
Email: cs@anhduontalents.com
Địa chỉ: 5W Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM

Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhà tuyển dụng mới
Lưu ý: các trường có chữ R là thông tin bắt buộc phải nhập.
Thông tin đăng nhập
R
R
R
Thông tin đăng ký
R
R
R
R

Khi nhấn vào nút đăng ký, tôi đồng ý với các điều khoản quy định.