Liên hệ & Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin liên hệ

Ho Chi Minh City
Điện thoại: +08 39753834
Fax: +08 39753834
Email: cs@anhduontalents.com
Địa chỉ: 5W Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin dịch vụ
  • Top Logo
  • Top Profile
  • Top Job
  • Bold & Red
  • Job Posting

Đăng logo nhà tuyển dụng bên góc trái tại các trang thông tin tuyển dụng, trang đăng ký tài khoản ứng viên, trang kết quả tìm kiếm, quản lý nghề nghiệp trong 7 ngày.
 
Dịch vụ mang lại?
- Giới thiệu nhà tuyển dụng đến mọi ứng viên.
- Nâng cao hiệu quả quảng cáo, nhận diện thương hiệu.
- Tạo kết nối với ứng viên. Nhà tuyển dụng có thể xem hồ sơ ứng viên kết nối hoàn toàn miễn phí.
- Ứng viên được thông báo, cập nhật việc làm khi công ty đăng tuyển.
 
Mua dịch vụ:
- Vui lòng nhấn "Mua ngay" để biết phí dịch vụ.
- Nếu khách hàng đồng ý mua nhấn tiếp "Đặt mua". Dịch vụ sẽ được chuyển đến admin để duyệt ngay.
- Nếu khách hàng muốn huỷ vui lòng vào mục "Thống kê" nhấn xoá dịch vụ cần huỷ.

Khi ứng viên khi đăng nhập sẽ được đưa đến trang giới thiệu nhà tuyển dụng có cùng ngành nghề. Dịch vụ này đưa vị trí nhà tuyển dụng lên đầu trong phần giới thiệu nhà tuyển dụng tại trang chủ của ứng viên. Vị trí ưu tiên được in đậm và đăng trong 7 ngày.
 
Dịch vụ mang lại:
- Liên kết tới trang giới thiệu nhà tuyển dụng đến ứng viên trong từng lĩnh vực
- Tạo kết nối với ứng viên. Nhà tuyển dụng có thể xem hồ sơ ứng viên kết nối hoàn toàn miễn phí.
- Ứng viên được thông báo, cập nhật việc làm khi công ty đăng tuyển.
 
Mua dịch vụ:
- Vui lòng nhấn "Mua ngay" để biết phí dịch vụ.
- Nếu khách hàng đồng ý mua nhấn tiếp "Đặt mua". Dịch vụ sẽ được chuyển đến admin để duyệt ngay.
- Trong thời gian hiệu lực nếu khách hàng muốn chuyển vị trí ưu tiên sang lĩnh vực khác. Vui lòng vào trang "Hồ sơ công ty" và chọn lại lĩnh vực.
- Nếu khách hàng muốn huỷ vui lòng vào mục "Thống kê" nhấn xoá dịch vụ cần huỷ.

Đăng tuyển dụng lên vị trí đầu tại trang chủ của ứng viên có cùng lĩnh vực với yêu cầu. Dịch vụ giúp tối ưu lượt xem của ứng viên phù hợp với ngành nghề chuyên môn.

Dịch vụ mang lại:
- Đăng tại trang chủ của người tìm việc
- Tập trung trong từng lĩnh vực.
- Cam kết thanh toán khi khách hàng nhận được từ 5 hồ sơ trở lên thông qua anhduongtalents.com
 
Mua dịch vụ:
- Vui lòng nhấn "Mua ngay" để biết phí dịch vụ.
- Nếu khách hàng đồng ý mua nhấn tiếp "Đặt mua". Dịch vụ sẽ được chuyển đến admin để duyệt ngay.
- Nếu khách hàng muốn huỷ vui lòng vào mục "Thống kê" nhấn xoá dịch vụ cần huỷ.

Lưu ý: tặng kèm khi sử dụng dịch vụ đăng tuyển

Vị trí đăng tuyển được in Đỏ & Đậm trong kết quả tìm kiếm theo từng lĩnh vực trong 7 ngày. Dịch vụ giúp tạo điểm nhấn cho vị trí đăng tuyển trong danh sách kết quả
 
Cam kết thanh toán khi khách hàng nhận được từ 5 hồ sơ trở lên thông qua anhduongtalents.com 
 
Mua dịch vụ:
- Vui lòng nhấn "Mua ngay" để biết phí dịch vụ.
- Nếu khách hàng đồng ý mua nhấn tiếp "Đặt mua". Dịch vụ sẽ được chuyển đến admin để duyệt ngay.
- Nếu khách hàng muốn huỷ vui lòng vào mục "Thống kê" nhấn xoá dịch vụ cần huỷ.

Đăng tuyển dụng thông qua trang Anhduongtalents.com trong 45 ngày. Khách hàng được hỗ trợ giới thiệu vị trí tuyển dụng đến nhiều ứng viên phù hợp trong từng chuyên ngành.
 
Dịch vụ mang lại:
- Chi phí tiết kiệm so với dịch vụ khác, cam kết rõ ràng
- Hệ thống sẽ thông báo việc làm mới đăng đến ứng viên đang theo dõi công ty.
- Việc làm được đưa vào trang "Việc làm mới" của ứng viên có cùng lĩnh vực đăng tuyển để nâng cao khả năng thành công.
 
Mua dịch vụ:
- Vui lòng nhấn "Mua ngay" để biết phí dịch vụ.
- Nếu khách hàng đồng ý mua nhấn tiếp "Đặt mua". Dịch vụ sẽ được chuyển đến admin để duyệt ngay.
- Nếu khách hàng muốn huỷ vui lòng vào mục "Thống kê" nhấn xoá dịch vụ cần huỷ.

Lưu ý: tỷ giá qui đổi 20,000 VND/USD, giá chưa bao gồm VAT