Điều khoản sử dụng
1. Introduction (Giới Thiệu)
 
The AnhDuongTalents.com is web e-commerce is designed to allow user to follow company profile, and view/post a job by other users or interact with those user.  The content can be modified by user in suitable time. AnhDuongTalent website is owned and operated by Anh Duong Employment Introduction Services Company.
 
(AnhDuongTalents.com là một trang web thương mại điện tử được thiết kế để cho phép tiếp cận nhà tuyển dụng để trao đổi và tương tác thông tin tuyển dụng đến người sử dụng. Mọi nôi dung tương tác có thể thay đổi tùy theo nhu cầu nhu cầu tuyển dụng, quảng cáo của người sử dụng đăng lên. AnhDuongTalents.com là do công ty TNHH DV Giới Thiệu Việc Làm Ánh Dương sở hữu và quản lý.)
 
2. Using AnhDuongTalents services (Sử dụng dịch vụ của Anhduongtalents.com)
 
To user the all services provided by AnhDuongTalents website, user needs to sign up and account and provide AnhDuongTalents website with necessary personal information and others include account information, email for   further communication between user and AnhDuongTalents website. By signing up, user agree to receive all communication of our products or services. Any user information will be treated as policy of AnhDuongTalents website
 
(Để sử dụng mọi tiện ích trên trang AnhDuongTalents.com người sử dụng cần đăng ký tài khoản và cung cấp những thông tin cần thiết theo qui định của AnhDuongTalents website bao gồm cả thông tin tài khoản, email, thông tin liên lạc, hồ sơ để AnhDuongTalents website liên hệ với người sử dụng khi cần thiết. Khi đăng ký người sử dụng đồng ý tiếp nhận các hình thức giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của AnhDuongTalents website. Các thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo chính sách của AnhDuongTalents website.)
 
User can order the services or products at the quotations that are available on the AnhDuongTalents website. User must use services in right purpose of recruitment, and content has to follow policy of AnhDuongTalents website.
 
(Người sử dụng có thể đặt mua các dịch vụ theo giá niêm yết trên AnhDuongTalents website. Người sử dụng chỉ dùng dịch vụ AnhDuongTalents website cho mục đích tuyển dụng phù hợp, và nội dung sử dụng dịch vụ phù hợp với qui định của AnhDuongTalents website.)
 
AnhDuongTalents website has the right to make changes to its services, products, pricing models and prices in necessary time as it should be appropriate.
 
(AnhDuongTalents website quyền thay đổi các sản phẩm, dịch vụ, biểu giá và phương thức tính giá theo từng giai đoạn mà không phải thông báo trước cho người sử dụng.)
 
3. Responsibility of User (Trách nhiệm người sử dụng)
 
User agrees to access and use the AnhDuongTalents Website only for lawful purposes, be responsible for the acknowledge and follow AnhDuongTalents rules, policy. User must understand the prohibitions:
 
(Người sử dụng đồng ý  truy cập và sử dụng AnhDuongTalents website cho những mục đích hợp pháp, tuân thủ mọi qui tắc sử dụng của  AnhDuongTalents website. Nghiêm cấm các hành vi có nội dung sau:)
 
Protest the State of Vietnam, to destroy the unity of the nation, to propagandize, distort, provoke or provide information against Vietnamese Government, violation, war, aggression among nations and people, to excite obscene, religions protest, depravation, crime, social evils or superstition, to ruin the nation's traditions and customs.
 
(Chống lại nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.)
 
Introduce and provide products and services prohibited by the laws
(Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định.)
 
Use the Website for any illegal purpose prohibited by the laws
(Sử dụng website cho những mục đích phi pháp không được pháp luật cho phép.)
 
Deliver advertisement prohibited by AnhDuongTalents policy.
(Gửi thư rác quảng cáo không phù hợp với mục đích cung cấp dịch vụ của AnhDuongtalents.)
 
Steal or use illegal other account include password, user name and information of company or any person information on AnhDuongTalents website.
Đánh cắp và sử dụng trái phép tài khoản bao gồm tài khoản, mật khẩu, và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên AnhDuongTalents website.
 
4. AnhDuongTalents Rights (Quyền hạn của Anhduongtalents.com)
 
User violates AnhDuongTalents policy, AnhDuongTalents has the right to delete illegal content, stop providing services to user, and take legal actions against the breaching user to the competent Authority for settlement of the breach and claiming for compensations in line with the laws.
 
(Nếu người sử dụng vi phạm những qui định trên, AnhDuongTalents có quyền tháo bỏ nội dung vi phạm đồng thời dừng cung cấp dịch vụ tạm thời hoặc phong tỏa tài khoản người sử dụng, và khởi kiện ra các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn và xử lý bên vi phạm về việc sao chép và sử dụng thông tin bất hợp pháp và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật).